Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Zgłoszenie podejrzenia korupcji

Jeżeli podczas załatwiania sprawy w PGM Sp. z o.o. w Słupsku dostrzegli Państwo z jakiejkolwiek strony działanie o charakterze korupcyjnym, mogą Państwo zgłosić takowe zdarzenie za pomocą poniższego adresu e-mail: korupcja@pgm.slupsk.pl lub za pomocą poniższego formularza.

Zgłoś zaobserwowane zdarzenie mogące mieć charakter korupcyjny:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010