Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Powierzchnie reklamowe do wynajęcia

Lokale Użytkowe, Garaże, Reklamy > Powierzchnie reklamowe do wynajęcia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w ramach umowy handlowej zawartej z Miastem Słupsk prowadzi działalność w zakresie najmu i dzierżawy powierzchni reklamowych znajdujących się na budynkach będących własnością miasta. Działalność Spółki prowadzona jest w oparciu o zapisy zawarte w Zarządzeniu Nr 88/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 lutego 2012r. oraz Zarządzeniu Nr 10/UAB/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 stycznia 2012r.

 Zarządzenia określą zasady wynajmowania i dzierżawy elewacji nieruchomości z przeznaczeniem na zamieszczenie reklamy, ich główne zasady opisują w skrócie następujące zapisy:

- Najem i dzierżawa powierzchni reklamowych odbywa się w trybie bezprzetargowym, wyj. stanowi sytuacja zawarcia umowy na okres dłuższy niż 3 lata bądź ponowne zawarcie umowy na tą samą powierzchnię reklamową, w tych przypadkach najem i dzierżawa poprzedzona jest przetargiem.

- Umowa zawierana jest na okres do 3 lat.

- Podmiot ubiegający się o umieszczenie reklamy zobowiązany jest przedstawić projekt graficzny wraz z wymiarami reklamy oraz miejsce jej lokalizacji.  Projekt bezwzględnie winien uzyskać pozytywną opinię Wydziału Polityki Przestrzennej.

- Umieszczenie reklamy jest odpłatne, a podstawą opłaty jest 1m².

- Reklamy jako nośniki informacji muszą być zgodne z zapisami w/w Zarządzenia.

Jednostkami zobowiązanymi do realizacji zadań zawartych w Zarządzeniu jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku,  Dział Eksploatacji garaży i reklam na Pl. Zwycięstwa 4. Stawki opłat z tytułu wynajmowania i oddawania w dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklamy na nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Słupska będących własnością Miasta Słupska oraz Skarbu Państwa, administrowanych przez Prezydenta Miasta Słupska.

Tabela  Stawek Opłat

114.143.jpg

 

Zestawienie adresów budynków proponowanych do ewentualnego zamieszczenia reklamy (po uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziału Polityki Przestrzennej).

 1. Bałtycka  11 ,  15
 2. Banacha   4,  2
 3. Długa  8, 4
 4. Henryka Pobożnego  16, 22
 5. Jaracza  27, 13, 28
 6. Kilińskiego  22, 30
 7. Kołłątaja  47
 8. Konopnickiej  29
 9. Leszczyńskiego  4
 10. Lutosławskiego  21
 11. Niemcewicza  26
 12. Poniatowskiego 2, 41
 13. Prof. Lotha  10
 14. Sierpinka  16
 15. Skłodowskiej  13,  4
 16. Szczecińska   83, 93,  98
 17. Św. Piotra   13, 26
 18. Tuwima   36

Wskazane powyżej adresy mogą ulec zmianie, dlatego osoby zainteresowane powinny bezpośrednio kontaktować się z pracownikiem Działu Eksploatacji Garaży i Reklam.

 

Starszy specjalista ds. lokali użytkowych, garaży i reklam

Anna Dziuba

Pl. Zwycięstwa 4 (AZG  p. nr 10)

tel.: (59) 84 87 700

e-mail: anna.dziuba@pgm.slupsk.pl

pgm-dziubastatus pgm-dziuba

Przyjęci interesantów: Od poniedziałku do piątku w godz. 7-10 oraz 13-15

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010