Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Aktualności

Aktualności

2013-12-06
KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych ogłosiło konkurs na najładniejszą kartkę wielkanocną. W  konkursie brały udział  dzieci oraz wnuki pracowników PGM Sp. z o. o. Konkurs polegał na przygotowaniu przez uczestników konkursu projektów kartek świątecznych w technice dowolnej: kolaż, rysunek, malarstwo itp. Spośród 10 zgłoszonych projektów, wyróżniono 3 projekty: kartkę Weroniki Olszewskiej, Marii Orlikowskiej oraz Vanessy Wolskiej.  3 wyróżnione projekty w formie pocztówek z życzeniami świątecznymi  trafią w tym roku do firm, z którymi Spółka współpracuje. 


Przy okazji pragniemy złożyć naszym Klientom najserdeczniejsze życzenia:

Zdrowych, pogodnych i spokojnych

Świąt Wielkanocnych,

a także odpoczynku w miłej, rodzinnej atmosferze. 

Zarząd oraz Pracownicy PGM Sp. z o. o. w Słupsku

 

 

więcej
2014-04-11

Szanowni Państwo  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o o w Słupsku ogłasza w imieniu Prezydenta Miasta Słupska przetarg ustny ograniczony na najem lokali użytkowych i garaży w zasobach zarządzanych przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku. Szczegółowe informacje oraz wykazy znajdą Państwo w zakładce: LOKALE UŻYTKOWE, GARAŻE, REKLAMY.
W zakładce tej umieszczono również
wykaz lokali użytkowych w zasobach zarządzanych przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

 


 

więcej
2014-04-07

Szanowni Państwo,

PGM SP. z o. o. w Słupsku ma świadomość, że ochrona i zabezpieczanie Państwa danych powinno być przede wszystkim skuteczne, ale i zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami. Dlatego też Zarząd PGM Sp. z o. o. w Słupsku rozpoczął wdrażanie jednego z projektów zawartych w strategii Spółki, który polega na wdrożeniu Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych znajdujących się w Spółce zgodnie z wymogami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

więcej
2014-03-28

Na terenie zabudowy wielolokalowej poustawiane zostaną odkryte kontenery, w których należy ustawiać odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci. Jeśli będzie brakowało w nich miejsca, Wykonawca prosi o ustawianie ich obok pojemnika. Z kolei na osiedlach domów jednorodzinnych przeprowadzona zostanie typowa „wystawka”, czyli mieszkańcy będą wystawiali wymienione odpady przed ogrodzenie, poza terenem ich posesji.

Odpady należy wystawić przed posesję, lub wrzucić do kontenera do godz. 7:30 tego dnia, na który przewidziana jest zbiórka w harmonogramie na danej ulicy. Ułatwieniem dla mieszkańców zabudowy wielolokalowej będzie to, że kontenery na osiedlach ustawiane będą już dzień wcześniej. Mieszkańcy domów jednorodzinnych będą mogli wystawiać odpady również wieczorem w dniu poprzedzającym odbiór.

więcej
2014-03-06

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O. W SLUPSKU INFORMUJE MIESZKANCÓW BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ FIRMĘ, IŻ W OSTANICH DNIACH DOCHODZIŁO DO NIEPOKOJĄCYCH SYTUACJI ZWIĄZANYCH Z  WYŁUDZANIEM PIENIĘDZY OD MIESZKANCÓW SŁUPSKA.

więcej
2014-01-28
KONKURS "NOWOCZESNE MIEJSCA PRACY W 2013 ROKU"

Szanowni Państwo,

                Pragniemy Państwa poinformować, że wczoraj w obecności Wojewody Pomorskiego Prezes Zarządu PGM Sp. z o. o. pan Tomasz Sikora odebrał z rąk Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Słupsku pana Janusza Chałubińskiego nagrodę dla laureata konkursu dla pracodawców
i przedsiębiorców „Nowoczesne miejsce pracy w 2013 roku”.

Spośród 472 firm, które analizowano w tym konkursie pod kątem jakości w zarządzaniu oraz stwarzaniu warunków pracy dla stażystów (PGM Sp. z o. o. w Słupsku przyjęła na staż od 2011 r. 27 osób , z czego zatrudnila 17, a 15 osób pracuje w Spółce do dziś) znaleźliśmy się w gronie 8 laureatów  i w pierwszej trójce finalistów przedsiębiorstw sektora publicznego.

Jest to dla nas o tyle niespodzianką, gdyż nie wiedzieliśmy, że nasza firma została zgłoszona do w/w konkursu (to Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku zgłosił PGM Sp. z o.o. do konkursu). Tym większy to dla naszego przedsiębiorstwa sukces, a dla Zarządu Spółki potwierdzenie, że zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki i częściowa zmiana personelu dały określony efekt, który przez zewnętrznych ekspertów został oceniony, jako dobre zarządzanie firmą.

Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie duże zaangażowanie większości pracowników naszej firmy, którzy wspierali zmiany w firmie swoją pracą i stosunkiem do klienta.


więcej
2014-01-21

Od 1 kwietnia 2014 roku najemcy mieszkań w zasobach komunalnych w Słupsku będą płacić wyższe czynsze. To pierwsza podwyżka od 2011 roku. Dotychczasowe stawki są wypowiadane zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska z 22 listopada 2013 r.w sprawie: ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.

 

więcej
2013-11-20

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku informuje, że ogłosiło przetarg na wykonywanie usługi inwestora zastępczego w ramach projektu „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 – 2015’’.

więcej
2013-11-14
UWAGA! METANOL ZABIJA!

UWAGA! METANOL ZABIJA!

więcej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010