Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Aktualności

Aktualności

2015-03-13

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Solskiego 17 w Słupsku informuje, iż w dniu 02 kwietnia 2015 roku o godzinie 1000 w sali nr 20 przy ul. Jaracza 5 w Słupsku odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących lokali mieszkalnych znajdujących się w nieruchomości przy ul. Solskiego 17 w Słupsku

lokal mieszkalny nr 21 o powierzchni 112,68 m2 położony na V pietrze przedmiotowej nieruchomości
lokal mieszkalny nr 22 o powierzchni 82,05 m2 położony na IV piętrze przedmiotowej nieruchomości
lokal mieszkalny nr 23 o powierzchni 69,83 m2 położony na IV piętrze przedmiotowej nieruchomości
wraz z udziałami we własności części wspólnej budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 441/3 o powierzchni 514 m 2 w obrębie 6 nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr 32875.

więcej
ZEBRANIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 2015
2014-02-06

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy harmonogram tegorocznych zebrań wspólnot mieszkaniowych organizowanych przez Administrację Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 oraz Administrację Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15.

ZMIANA STAWKI CZYNSZU
2015-01-19

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/GKMiOŚ/2015 Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska ustala się zmianę stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, która obowiązywać będzie od dnia 1 maja 2015 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska oraz Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2012 – 2016 znajdują się poniżej.

SKŁADANIE OFERT NA ZAKUP SAMOCHODU
2015-01-19

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na zakup samochodu marki Citroen C4 Picasso.
Termin składania ofert upływa: 10.02.2015 r. o godz. 15.00.
Miejsce składania ofert: CONTINENTAL GOEBEL SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Słupsku, ul. Szczecińska 40.
Cena wywoławcza: 24.800 PLN.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta zawierająca ofertę winna być opisana w następujący sposób: „Oferta na zakup samochodu marki Citroen C4 Picasso. Nie otwierać do 11.02.2015 r.”
Oferta winna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, tel./ fax, adres e-mail oraz kwotę będącą ofertą nie mniejszą niż cena wywoławcza.
Otwarcie ofert nastąpi 11.02.2015 r.

2015-01-09
NIE TRUJ! RATUJMY ZDROWIE I KLIMAT!

Szanowni Państwo,

PGM Sp. z o. o. włącza się do akcji Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku pn. "Nie truj! Ratujmy zdrowie i klimat". Adresatem są wszyscy mieszkańcy Słupska, którzy korzystają z palenisk domowych. Zachęcamy do zapoznania się z treścią ulotki, która zawiera informacje dotyczące szkodliwości spalania paliw o niskiej jakości i odpadów, ze wskazaniem zdrowotnych i środowiskowych skutków pochodzących z niskiej emisji.

więcej
2015-01-02

Szanowni Państwo,
Pragniemy Państwa poinformować, że zgodnie z podjętą uchwałą z dnia 17 grudnia 2014 r. zarząd PGM Sp. z o. o. w Słupsku wystawił na sprzedaż samochód służbowy marki Citroen C4 poprzez salon samochodowy Citroen przy ul. Szczecińskiej 40 w Słupsku po wycenie pojazdu przez biegłego rzeczoznawcę.

Powyższa decyzja jest wynikiem wprowadzonej polityki oszczędnościowej Prezydenta Miasta Słupska Pana Roberta Biedronia.

 

więcej
PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
2014-12-24

Szanowni Państwo,
Zapraszamy osoby chętne do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na najem lokali użytkowych w zasobach zarzadzanych przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku.

Przetarg odbędzie się dnia 16 stycznia 2015 r. o godz. 10.00 w budynku przy ul. Jaracza 5 w Słupsku w sali 20 (II piętro).

Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce: LOKALE UŻYTKOWE, GARAŻE, REKLAMY.

2014-11-28
KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

Jak co roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. ogłosiła konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną. W  konkursie brały udział  dzieci oraz wnuki pracowników PGM Sp. z o. o. w wieku od 3 do 15 lat. Konkurs polegał na przygotowaniu przez uczestników konkursu projektów kartek świątecznych w technice dowolnej: kolaż, rysunek, malarstwo itp.
Spośród 17 zgłoszonych projektów, wyróżniono 3 projekty: kartkę Anastazji Stec (lat 12), Tomasza Moszczyńskiego (lat 5) i Vanessy Wolskiej (lat 5).
3 wyróżnione projekty w formie pocztówek z życzeniami świątecznymi  trafią w tym roku do firm, z którymi Spółka współpracuje. 

 

więcej
2014-11-17

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku zaprasza do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

więcej
2014-10-31
MODERNIZACJA ROKU

Szanowni Państwo,
w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w XVIII Edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2013". Tytuł "Modernizacja Roku 2013" i Wyróżnienie "Modernizacja Roku 2013" wręczono w 13 kategoriach. Do XVIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2013" zgłosiły się 932 realizacje. O najwyższe Laury ubiegały się 62 obiekty finałowe. Obiekt mieszkalny przy ul. Przemysłowej 5 w Słupsku został wyróżniony w kategorii obiekty mieszkalne.


 

więcej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010