Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Aktualności

Aktualności

2011-01-18

Dług najemców wobec gmin miejskich- z tytułu nie płacenia czynszów- cały czas wzrasta. Od 2011r. przy pomocy Krajowego Rejestru Długów  PGM mobilizuje mieszkańców do regularnego opłacania czynszu. Na listę dłużników zostaną wpisane osoby posiadające zadlużenie powyzej 500 zł oraz takie, które przez długi okres czasu uchylają sie od regulacji należności. Wpis do KRD powoduje szereg niedogodności, m.in. niemożność zaciągania kredytów i pożyczek czy zawarcie umów  z operatorami sieci komórkowych.

więcej
2011-01-18

Rok 2010 był bardzo owocny, przyniósł wiele niespodzianek i zmian, miejmy nadzieję, że pozytywnie postrzeganych przez Mieszkańców Słupska. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej wkroczyło w 2011 rok.  Słowa klucze, które mają być hasłami przewodnimi w okresie transformacji Spółki brzmią następująco: P- jak Pomysłowość , G – jak Gospodarność, M- jak Mobilność. 

więcej
2011-01-07

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku informuje Mieszkańców Słupska o zagrożeniu jakie może powodować osuwający się śnieg z dachów budynków. W związku  z tym prosimy o nie stawianie samochodów oraz innych pojazdów bezpośrednio pod budynkami oraz o przemieszczanie się środkiem chodnika.
Aleksandra Podsiadły
Rzecznik Prasowy PGM Sp. z o.o.

więcej
2010-12-15

Ofiarowanie pomocy drugiej osobie jest jednym z najpiękniejszych gestów jakie człowiek może wykonać. Dzieci pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w  Słupsku swoimi bożonarodzeniowymi pracami plastycznymi wspierają zbiórkę pieniędzy na operację 9-letniej Martynki. Każde dziecko, które wzięło udział w konkursie oraz osoba nabywająca kartkę pocztową jest  tegorocznym Świętym Mikołajem dla Martynki.

więcej
2010-12-08
KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia organizuje konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną pt. „Każdy może zostać Świętym Mikołajem”. W  konkursie biorą udział  dzieci oraz wnuki pracowników spółki w wieku przedszkolnym i szkolnym. Spośród 20 zgłoszonych prac, zostaną wyłonione rysunki z których będą zrobione karki pocztowe. Wszytskie dzieci biorące udział w konkursie zostaną nagrodzone.

więcej
2010-12-01

Zima już zbiera swoje śmiertelne żniwo, sezon grzewczy trwa zaledwie od dwóch miesiący, a w Polsce zanotowano już kilkanaście przypadków zaczadzenia. Pomimo powstarzających się tragicznych przypadków zatrucia się tlenkiem węgla, społeczeństwo w dalszym ciągu nie ma świadomości powagi tego problemu.  Ludzie nie zdając sobie sprawy jak ważna jest odpowiednia eksploatacja mieszkań w okresie zimowym. Niskie temperatury powodują, że coraz szczelniej zamykamy mieszkania, jednocześnie prowadząc nierozsądny sposób ich ogrzewania.

więcej
2010-11-18
PROGRAM - DOZORCA

Po półrocznych zapowiedziach w końcu rozpoczęto realizację programu „Dozorca”. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej we współpracy w Fundacją „Moje Miasto Słupsk” i Słupskim Centrum Wolontariatu zaoferowało mieszkańcom Słupska kolejną możliwość spłaty zadłużenia tytułu zaległości czynszowych. Już niedługo na ulicach naszego miasta pojawią się osoby w kamizelkach z niebieskim napisem „DOZORCA”.

więcej
2010-11-12

Od dnia 12 listopada  br. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. będzie dokonywało odczytów podzielników ciepła  dla okreśłonych lokali w II terminie oraz od dnia 15 listopada br. odczyty w I terminie. Użytkownicy lokali powinni być obecni w całym podanym przedziale godzinowym. W przypadku nieobecności mieszkańców w lokalach odczyty mogą być zakończone wcześniej.

więcej
2010-11-10
ZAKOŃCZONO KOLEJNY ETAP INFORMATYZACJI PGM-u

Proces informatyzacji i komputeryzacji w PGM przebiega w bardzo szybkim tempie. Obecnie spółka jest na etapie wdrażania  systemu finansowo-księgowego. W celu zapoznania się z już działającym programem firmy SACER,  pracownicy spółki odwiedzili firmę , która również korzysta z podobnych rozwiązań informatycznych.  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczecinku od dwóch lat pracuje na bliźniaczym programie komputerowym.

więcej
2010-10-29
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI OSIEDLA "ZIELONA OAZA"

W dniu 28 października 2010r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami osiedla chronionego „Zielona Oaza”. Przy symbolicznym kawałku ciasta i filiżance herbaty przedstawiciele władz Miasta Słupska rozmawiali z lokatorami o problemach mieszkaniowych,  trudnościach  w korzystaniu z komunikacji miejskiej  oraz o ciężkiej sytuacji społecznej ludzi starszych spowodowanej złym stanem zdrowia i samotnością.

więcej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010