Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Aktualności

Aktualności

2013-07-25

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy zakres ulepszeń w lokalu mieszkalnym lub socjalnym i zwrot kosztów z tego tytułu.

więcej
2013-07-25

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy zakres ulepszeń w lokalu użytkowym i zwrot kosztów z tego tytułu.

Informacje można również uzyskać przy Placu Zwycięstwa 4 w Słupsku w pokoju nr 10 lub pod nr tel.: (59) 84 87 700 .

więcej
2013-07-05

 

W okresie letnim, w terminie planowanych odczytów wodomierzy, wiele osób spotyka się z problemem rozliczenia zużycia wody, a konkretnie rozliczenia tzw. ubytków wody.  

Ubytek wody jest różnicą wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy  indywidualnych zamontowanych w poszczególnych lokalach mieszkalnych oraz ustalonych, zryczałtowanych ilości przypadających na lokale nieopomiarowane. Przyczyną jego powstania może być np.: podlewanie trawników i ogródków, mycie samochodów z ujęć nieopomiarowanych, niesprawne wodomierze, niedokręcone krany, czy przeciekające spłuczki.

Podstawowe zasady rozliczania wody w budynkach i mieszkaniach znaleźć można w regulaminie rozliczania kosztów zużycia zimnej wody, ciepłej wody i odprowadzenia ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych dostępnym na stronie internetowej www.pgm.slupsk.pl.

więcej
2013-05-28

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku informuje o posiadaniu wolnych mieszkań jedno i dwupokojowych  w budynku gminnym „Zielona Oaza” w Słupsku przy ul. Grzybowej 2.

więcej
2013-05-22

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na konsultacje społeczne w sprawie budowy parku rekreacyjno - sportowego przy ulicy Konarskiego w Słupsku.

Konsultacje odbędą się w dniu 22 maja o godz. 17.15 w Przedszkolu Miejskim nr 8 przy ul. Wiatracznej 10 w Słupsku.


 

więcej
2013-05-17

20 maja 2013 r. wdrożony zostanie V etap wyłączania analogowego sygnału telewizyjnego. Tym razem swoim zasięgiem obejmie ono również Miasto Słupsk oraz powiaty: słupski, bytowski i człuchowski.

 

więcej
2013-05-17
REWOLUCJA ŚMIECIOWA

Szanowni Państwo, z dniem 1 lipca 2013 r. na terenie Miasta Słupska zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi.

Stawki opłat obowiązujących w Słupsku od dnia 1 lipca 2013 r. to:

- 12 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku nieselektywnego gospodarowania odpadami,

- 9 zł miesięcznie od mieszkańca, gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny .

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca na konto Miasta Słupska nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011 z dopiskiem opłata za gospodarowanie odpadami + adres. Pierwszą opłatę należy uiścić do dnia 31 lipca 2013 r.- obowiązuje mieszkańców domów jednorodzinnych. Mieszkańcy domów administrowanych przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku za gospodarowanie odpadami zapłacą wraz z innymi oplatami (''w czynszu").

Poniżej przedstawiamy Państwu sposób i zakres świadczenia usług za pobrane opłaty oraz zasady selektywnego zbierania.

więcej
2013-05-14

Jeżeli podczas załatwiania sprawy w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku dostrzegli Państwo z jakiejkolwiek strony działanie o charakterze korupcyjnym, mogą Państwo zgłosić takowe zdarzenie za pomocą następujacego adresu e-mail: korupcja@pgm.slupsk.pl lub za pomocą  formularza znajdującego się w zakładce: ZGŁOSZENIE PODEJRZENIA KORUPCJI.

więcej
2013-05-09
CERTYFIKAT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Z przyjemnością informujemy naszych klientów o fakcie uzyskania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku pozytywnej opinii Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie , a tym samym uzyskanie przez firmę Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO 9001:2009 i wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

więcej
2013-03-19

Poniżej zamieszczamy następujące Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku dot.  gospodarowania odpadami komunalnymi:

 

 

więcej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010