Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Powołanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Aktualności > Powołanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Powołanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej – będą nowe listy mieszkaniowe

 

Informujemy, że Zarządzeniem z 03 kwietnia 2018 roku Nr 421/PoM/2018 Prezydent Miasta Słupska powołał Społeczną Komisję Mieszkaniową. Komisja będzie rozpatrywała wnioski o najem lokalu socjalnego lub mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta, dokonywała ich sprawdzenia pod względem deklarowanych warunków mieszkalno-bytowych, a następnie utworzy tzw. listy mieszkaniowe.

 

Wszystkie Osoby zainteresowane najmem mieszkania z zasobu Miasta proszone są o złożenie wniosku o najem lub arkusza aktualizacyjnego do wcześniej złożonego wniosku.

 

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w Referacie Mieszkaniowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku przy pl. Zwycięstwa 4 w pokoju nr 7, jak również na stronie internetowej PGM w zakładce Referat Mieszkaniowy (link: http://www.pgm.slupsk.pl/Page/Referat-Mieszkaniowy). Wypełnione wnioski należy składać we wskazanym wyżej miejscu.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O POWOŁANEJ SKM można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Słupsku www.slupsk.pl

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010