Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

LISTY LOKALI PRZEZNACZONYCH DO REMONTU

Aktualności > LISTY LOKALI PRZEZNACZONYCH DO REMONTU

LISTY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ SOCJALNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASIEDLENIA W ZAMIAN ZA PRZEPROWADZENIE REMONTU WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA WŁASNY KOSZT PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ

PGM Sp. z o.o. przedstawia do wiadomości osób umieszczonych na listach oczekujących na lokale komunalne:

  • Listę lokali mieszkalnych wymagających przeprowadzenia remontu we własnym zakresie i na własny koszt,

  • Listę lokali socjalnych wymagających przeprowadzenia remontu we własnym zakresie i na własny koszt.

Osoby umieszczone na listach oczekujących na mieszkanie komunalne, które złożyły deklarację woli wykonania remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt mogą obejrzeć lokale wykazane na w/w listach. Wolę obejrzenia lokalu należy zgłosić w sekretariacie administracji właściwej dla lokalu do
16 maja 2018 r. - zgodnie z informacją widniejącą pod w/w listami.

W przypadku wyrażenia zgody na remont lokalu, oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu należy złożyć na druku PGM-RM11 do końca miesiąca maja 2018 r. w sekretariacie PGM Sp. z o.o. znajdującym się przy
ul. Tuwima 4 w Słupsku.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010