Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

IDENTYFIKATORY PGM

Aktualności > IDENTYFIKATORY PGM

Od 1 marca każdy pracownik będzie posiadał identyfikator, na którym są umieszczone podstawowe informacje, czyli: zdjęcie, imię i nazwisko oraz funkcja  jaką sprawuje w firmie. Identyfikatory zostają wprowadzone z myślą o podwyższeniu świadczonych przez PGM usług, głównie poprzez zerwanie bariery anonimowości. Mamy nadzieję, że ta forma identyfikacji spowoduje wyeliminowanie sytuacji, w których lokatorzy otwierają drzwi osobom nie uprawnionym, często podszywającym się za pracowników administracji. To wyeliminuje przypadki kradzieży i napadów na mieszkańców.

IDENTYFIKATORY - JEDNA Z FORM PERSONIFIKACJI FIRMY

Czas na kolejne zmiany w PGM-ie, od 1 marca każdy pracownik tej firmy będzie nosił identyfikator, na którym będzie widniało jego zdjęcie, imię, nazwisko oraz funkcja.


Rok 2010 był okresem przemian w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, stworzenie Biura Obsługi Mieszkańców oraz elektronicznych form kontaktu z mieszkańcami naszego miasta sprawiło, iż poziom obsługi klienta uległ znacznej poprawie. Jednakże, okres zmian jeszcze się nie skończył, a te planowane w 2011r. pozytywnie zaskoczą wszystkich mieszkańców zasobów, którymi zarządza firma. W dalszym ciągu głównym celem PGM-u jest usprawnienie systemu obsługi klienta.
Zmiany rozpoczynamy od identyfikacji personalnej pracowników  Spółki. Od 1 marca każdy pracownik będzie posiadał identyfikator, na którym są umieszczone podstawowe informacje, czyli: zdjęcie, imię i nazwisko oraz funkcja. Kolejną zmianą będzie wewnętrzna reorganizacja w oddziałach. Jej celem jest stworzenie kompleksowej obsługi przez jeden oddział całego budynku bez względu na ilość znajdujących się w nim mieszkań gminnych  i własnościowych. W ten sposób wyeliminowane zostaną sytuacje, w których klient odsyłany będzie z oddziału do oddziału.
Identyfikatory zostają wprowadzone z myślą o podwyższeniu świadczonych przez PGM usług, głównie poprzez zerwanie bariery anonimowości. Mamy nadzieję, że ta forma identyfikacji spowoduje wyeliminowanie sytuacji, w których lokatorzy otwierają drzwi osobom nie uprawnionym, często podszywającym się za pracowników administracji. To wyeliminuje przypadki kradzieży i napadów na mieszkańców.
Posiadanie czytelnego i rzucającego się w oczy identyfikatora spowoduje, że administrator, technik , inspektor nadzoru bądź inne osoby z służb technicznych, będą mogły być z łatwością rozpoznane podczas wizyt w budynku czy w mieszkaniach lokatorów. Personalizacja spowoduje, że przychodząc do oddziału klient będzie wiedział z kim rozmawia, z imienia i nazwiska pozna swojego administratora bądź osobę, która sprawuje nadzór nad pracami remontowymi w  obiekcie, w którym mieszka. Z tego też względu identyfikatory są częścią składową systemu oceny administratorów. Wypełniając ankietę oceny często nie znamy imienia i nazwiska osoby która nas obsługiwała. Identyfikatory spowodują, iż pracownicy nie będą anonimowi i zawsze będzie można prosić ich o okazanie kolorowej plakietki celem wpisania odpowiedniego imienia i nazwiska w ankiecie.
Identyfikatory również zostaną przekazane przedsiębiorcom bądź poszczególnym wykonawcom, którzy prowadzą okresowe przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, sanitarnych, i innych wymagających wejścia do mieszkania.
Od wiosny PGM  wprowadzi zmiany, które spowodują, że z łatwością dotrze do klienta i w jak największym zakresie poprawi komfort jego obsługi. Personalizacja naszych pracowników głównie ma służyć poprawie jakości świadczonych usług oraz zwiększeniu bezpieczeństwa.  Na wyrazistych, trudnych do podrobienia plakietkach znajdują się podstawowe dane o pracowniku, czyli jak na załączonym obrazku: zdjęcie, imię i nazwisko oraz funkcja np. administrator bądź specjalista ds. technicznych.
Mamy nadzieję, że ta zmiana oraz kolejne zostaną pozytywnie przyjęte przez lokatorów mieszkań gminnych i własnościowych zarządzanych przez spółkę.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010