Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

GRZYBY PLEŚNIOWE NA ŚCIANACH EFEKT BRAKU WENTYLACJI

Aktualności > GRZYBY PLEŚNIOWE NA ŚCIANACH EFEKT BRAKU WENTYLACJI

Chęć utrzymania komfortowych warunków mieszkalnych czasami powoduje więcej negatywnych niż pozytywnych skutków. Pozornie podnosząc wygodę  naszego życia, w rzeczywistości powodujemy szereg szkód mających wpływ nie tylko na stan techniczny naszych mieszkań, ale również na nasze zdrowie. Najczęstszym błędem, jaki popełniają ludzie w okresie zimowym, jest nadmierne uszczelnianie mieszkań.  W zimę priorytetem jest zwiększenie temperatury w mieszkaniach, natomiast zapominamy o ich riegularnym wietrzeniu , co w późniejszym okresie powoduje powstawanie grzybów, pleśni, brunatnych wykwitów itd.

Pleśń, spuchnięte tynki, zbutwiałe meble to najczęstsze efekty braku wentylacji w mieszkaniu


Chęć utrzymania komfortowych warunków mieszkalnych czasami powoduje więcej negatywnych niż pozytywnych skutków. Pozornie podnosząc wygodę  naszego życia,w rzeczywistości powodujemy szereg szkód mających wpływ nie tylko na stan techniczny naszych mieszkań, ale również na nasze zdrowie. Najczęstszym błędem, jaki popełniają ludzie w okresie zimowym, jest nadmierne uszczelnianie mieszkań.  W zimę priorytetem jest zwiększenie temperatury w mieszkaniach, zapominamy o regularnym wietrzeniu pomieszczeń, co w późniejszym okresie powoduje powstawanie grzybów, pleśni, brunatnych wykwitów itd.
Brunatne wykwity, grzybnie, pleśń, zbutwiałe meble i podłogi to widoczne efekty braku prawidłowej eksploatacji pomieszczeń mieszkalnych, na ich powstanie narażone jest każde mieszkanie bądź dom bez względu na wiek. Brak odpowiedniej wentylacji, temperatura ok. 20 stopni C. , małe nasłonecznienie pomieszczeń powoduje rozwój pleśni i grzybów. Głównym czynnikiem jaki wywołuje powstawanie tych pasożytów jest wilgoć.
Wilgoć jest normalnym i powszechnym zjawiskiem w naszych mieszkaniach. Nie odczuwamy jej w sposób bezpośredni, gdyż unosi się w powietrzu w postaci pary wodnej. Człowiek sam przyczynia się do jej powstawania ponieważ ciało ludzie jest głównym źródłem i generatorem wilgoci.  Oprócz tego codziennie wytwarzamy dodatkową parę wodną po przez oczywiste działania jakie prowadzone są w naszych domach, m. in. pranie, suszenie, gotowanie, kąpiele, oraz inne czynności życia codziennego, które pośrednio emitują wodę. Zauważmy że wilgoć w postaci brunatnych wykwitów bardzo często występuje w łazienkach, kuchniach czy pralniach. Oczywiście, krótkotrwałe podwyższenie wilgoci w powietrzu w lokalu nie jest niczym groźnych, czy złym i nie spowoduje powstania pleśni.
Głównie w okresie zimowym do administracji napływają zgłoszenia od mieszkańców, u których w mieszkaniu pojawiła się wilgoć i powstały już pierwsze grzybnie. Niestety  większość osób zgłasza problem wilgoci momencie,  kiedy występuje na ścianach pleśń bądź czarne  plamy. Ludzie bardzo często nie mają wiedzy, że w dużej mierze są sprawcami tego problemu. To głównie mieszkańcy lokalu są odpowiedzialni za powstanie wilgoci. Nadmiernie uszczelnianie mieszkań i chęć podwyższenia temperatury w pomieszczeniu powoduje gromadzenie się nie tylko pary wodnej, ale również innych szkodliwych dla człowieka substancji.


Powstawanie grzybów w naszych mieszkaniach może być spowodowane wieloma czynnikami. Jednakże najczęstszymi przyczynami są:
•    brak wentylacji
•    brak lub źle wykonana instalacja przeciwwilgociowa
•    źle ocieplenie obiektu
•    wprowadzenie do budynku porażonych grzybem materiałów
•    nieszczelności dachów, obróbek blacharskich rynien
•    awarie instalacji wodno-kanalizacyjnych
•    źle odprowadzanie wód powierzchniowych
•    zła eksploatacja pomieszczeń


Grzyby rozwijają się na powierzchniach zawilgoconych i w materiałach. Najczęściej spotykane grzyby pleśniowe w naszych mieszkaniach rozwijają się w miejscach gdzie następuje koncentracja pary wodnej.  Grzybnia głównie występuje w narożnikach ścian zewnętrznych, złącza ścian i stropów, nadproża, ościeża okienne.
W budynkach znajdujących się w starym budownictwie powodem nadmiernej wilgoci są przeważnie uszkodzone drenaże, które nie spełniają swojej funkcji tzn. w nieprawidłowy sposób odprowadzają wody opadowe. Kolejną przyczyną są wiekowe mury, brak izolacji powoduje ich nasiąkanie wilgoci z powietrza, szczególnie w okresie jesienno-wiosennym. Następną przyczyną są nieszczelności izolacji pionowych i poziomych, które w wyniku uszkodzeń powodują przedostanie się wody z ziemi w głąb ściany budynku. Zewnętrzna izolacja budynku powoduje, że ściany wyprowadzają nadmiar wody od wewnętrznej strony budynku.  W konsekwencji powoduje to mokre plamy, a z czasem występowanie pęcherzy  na tynku i wykwitów. Prawidłowa i regularna kontrola stanu technicznego budynków wspomaga wyeliminować choć część powodów, które mogą spowodować wilgoć.
Natomiast w mieszkaniach znajdujących się w nowym budownictwie problem wilgoci powstanie w krótkim okresie po ukończeniu inwestycji. W tym przypadku spotykamy się z wilgocią technologiczną, która zalega w świeżo położonych tynkach i wylewkach. Z tego powody podczas prowadzenia prac wykończeniowych należy odczekać określony czas  w celu wyparowania wody. Przed położeniem podłóg bądź glazury należy upewnić się, że grunt jest już suchy. Ostrożność i zapobiegliwość w tej materii zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia wilgoci w przyszłości.  I unikniemy problemów z pleśnią.
Jak już wcześniej zostało wspomniane najważniejsze jest prawidłowa eksploatacja lokali mieszkalnych. Ważne jest podjęcie działań profilaktycznych oraz zabezpieczenie mieszkania przed w przyszłości mogącą pojawić się wilgocią. Do tego można zastosować dostępne na rynku preparaty, które będą tworzyć ochronę przez wnikaniem wilgoci wewnątrz i na zewnątrz budynku. Następnie należy systematycznie usuwać wilgoć i wyprowadzać na zewnątrz przez kanały wywiewne. Gdy zauważymy pierwsze oznaki wilgoci, należy jak najszybciej zlokalizować jej źródło i je usunąć. Z kolei miejsca, w których pojawiła się pleśń należy dokładnie umyć środkiem pleśniobójczym. Oczywiście najlepsza i najskuteczniejszą metoda walki w grzybem jest osuszenie mieszkania, jednakże jest to sposób dość kosztowny. Osobom, które narażone są na wysoki poziom wilgoci w mieszkaniu radzimy pozbyć się wszystkich zbędnych źródeł pary wodnej. Dlatego nie należy używać nawilżaczy powietrza, posiadać wielolitrowych otwartych akwariów, suszyć prania w zamkniętych pomieszczeniach oraz wietrzyć i intensywnie ogrzewać mieszkanie.
Bardzo często pierwszym krokiem jaki czynimy, w momencie pojawienia się wykwitów pleśni jest zastosowanie chemicznych preparatów grzybobójczych i środków odkażających. Jednakże są to działania doraźne, które mają krótkotrwały rezultat. Jest to chwilowe i tylko częściowo rozwiązuje problemu. Zastosowanie środków chemicznych nie chroni przez nawrotem wilgoci, usuwa jedynie wizualne jej efekty. Najważniejsze jest bezpośrednie usunięcie przyczyny pleśni.
Nie popularne jest lecz prawnie jest twierdzenie, że utrzymujący się przez długi okres wysoki poziom wilgotności powietrza sprzyja rozwojowi grzybów, pleśni i bakterii chorobotwórczych, które mają szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. Brak prawidłowej cyrkulacji powietrza może powodować nie tylko zagrzybienie mieszkania, ale również szereg chorób układu oddechowego, alergie, osłabienie systemu immunologicznego, schorzenia reumatyczne, nowotwory oraz wpływać na nieprawidłowe funkcjonowanie mózgu. Dlatego zapewnijmy sobie komfort mieszkania, przebywając w pomieszczeniach wolnych od zarodników grzybów pleśniowych.Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010